Mobiliteitsenquête

25 oktober 2017

Behoort je school tot een schoolbestuur met minstens 100 werknemers? Dan is de tijd aangebroken om de driejaarlijkse mobiliteitsenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer in te vullen. Aan de hand van de driejaarlijkse bevraging worden de verkeersstromen in België in kaart gebracht om zo het mobiliteitsbeleid te ondersteunen. De enquête is verplicht voor elke vestigingsplaats met minstens 30 werknemers. Meer informatie over de enquête kun je vinden onder het thema 'Mobiliteitsenquête'.