Memorandum – Toekomstplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

25 april 2019

Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. In dit bericht leggen we de focus op het toekomstplan voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Het Toekomstplan Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs – principes en ambities van de sociale partners dat aan de minister werd overgemaakt, legt de volgende drie klemtonen: (a) aandacht voor de basisfinanciering van het basisonderwijs, (b) de versterking van de primaire processen (leren en onderwijzen) en (c) voldoende middelen voor administratieve en beleidsondersteuning om de secundaire processen efficiënt en effectief te organiseren.  

Die prioriteit is brandend actueel. Het Vlaams Parlement gaf gisteren immers zijn goedkeuring aan de maatregel om de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs op gelijke hoogte van het lager onderwijs te brengen. Die verhoging betekent dat één van de door Katholiek Onderwijs Vlaanderen gevraagde maatregelen meteen gerealiseerd is.

Daarnaast vragen we voor de uitvoering van een toekomstplan basisonderwijs de volgende maatregelen waarvan er overigens gisteren ook al enkele in een resolutie werden opgenomen:

 • Verhoog en ontkleur de puntenenveloppe waardoor de schoolleider zich kan toeleggen op zijn kernopdracht waarbij:  
  • elke leerling minimaal anderhalf punt genereert;
  • de school kiest voor administratief ondersteunend, pedagogisch ondersteunend en beleidsondersteunend personeel.
 • Versterk de zorgwerking in het gewoon onderwijs door:  
  • mogelijkheden voor overleg en professionalisering
  • de inzet van orthopedagogisch en paramedisch personeel.
 • Zet meer kinderverzorg(st)ers in en verruim hun inzetbaarheid door de toezichten erin op te nemen.