Meer studenten, minder centen. Dit is niet vol te houden!

14 oktober 2015

Op 13 oktober 2015 presenteerde de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) de studentenaantallen in de hogescholen voor het academiejaar 2015-2016. Terecht wordt opnieuw de discrepantie aangekaart tussen de stijgende studentenaantallen en de ondermaatse financiering. Lees het volledige persbericht.