Mededelingen TADD aangepast aan cao XI

18 december 2018

Bij cao XI zijn de overheid en de vakorganisaties overeengekomen om de anciënniteitsvoorwaarde voor TADD die we tot nu toe kenden (720 dagen in ten minste 3 schooljaren), te versoepelen. In de overgangsfase zijn overgangsmaatregelen van kracht. Daarnaast is aanvangsbegeleiding vanaf 2019-2020 een recht en een plicht voor de tijdelijken van bepaalde duur.

Die wijzigingen zijn uiteengezet in de aangepaste mededelingen over tijdelijke aanstelling in wervingsambten, voor elk onderwijsniveau afzonderlijk. Aansluitend bij die mededelingen maakten we ook een 'stroomschema TADD-recht', dat uitwijst vanaf wanneer een individueel personeelslid voldoende anciënniteit bereikt om voor TADD te kunnen kandideren.