Mededeling voor internaten rond communiceren over privacygevoelige informatie

26 januari 2016

De mededeling rond communiceren over privacygevoelige informatie wil een kader aanreiken om op een deontologisch en juridisch verantwoorde wijze te communiceren over privacygevoelige informatie binnen het internaat, met de ouders, alsook met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Deze tekst hangt nauw samen met de engagementsverklaring van 29 mei 2015 'Naar een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid in de opvoeding tussen ouders, school, internaat en centrum voor leerlingenbegeleiding' en de toelichting bij die engagementsverklaring. Met deze engagementsverklaring willen VCLB en Katholiek Onderwijs Vlaanderen internaten, scholen en centra voor leerlingenbegeleiding actief sensibiliseren om, waar nodig, samen te werken met elkaar in de zorg voor kinderen en jongeren. Het is daarbij belangrijk dat de partners het wettelijk kader waarbinnen zij tegenover elkaar een rol kunnen opnemen, duidelijk kennen. Deze mededeling kan je hierbij ondersteunen.