Maximale slaagkansen voor uitgesloten leerlingen

27 mei 2020

In de nieuwsbrief van 19 mei deelden we mee dat de uitwerking van een definitieve uitsluiting uitgesproken sinds 1 februari, door de coronacrisis decretaal werd verdaagd naar 31 augustus. Leerlingen die geen nieuwe school hebben gevonden, kunnen dus terug terecht op de eigen school.

Dat zij, net als de andere leerlingen, de lessen blijven volgen, en op het einde van het schooljaar een studiebekrachtiging krijgen, beantwoordt het best aan hun recht op deelname aan het geheel van de lessen en activiteiten en de evaluatie (dat het decreet wil waarborgen).

De omzendbrief SO/2020/01 van 22 mei verduidelijkt wel dat het de klassenraad is die – rekening houdend met de specifieke context van de school – autonoom bepaalt hoe dit precies gebeurt:

  • fysieke deelname op school
  • deelname van thuis uit
  • combinatie van beide

Welke keuze de klassenraad ook maakt, het is belangrijk dat de uitgesloten leerling op een gelijkwaardige manier onderwijs krijgt als zijn klasgenoten.