Lerarenplatform basisonderwijs

01 juli 2020

Het pilootproject “lerarenplatform basisonderwijs” wordt verlengd voor het schooljaar 2020-2021. Daartoe worden vanaf 1 september 54 503 lestijden beschikbaar gesteld. We hebben meermaals aan de overheid gevraagd hoe het berekeningsmechanisme zal gebeuren bij gewijzigde samenstelling van de platformen als gevolg van de nieuwe samenstelling van de scholengemeenschappen op 1 september 2020. De overheid liet weten dat de “bonus-malus”-lestijden worden verdeeld over alle scholen van het platform in zijn huidige samenstelling (dus voor het schooljaar 2019-2020).

Elke school van het huidige platform krijgt dan een “rugzak” met lestijden “bonus-malus” mee naar het platform voor 2020-2021. Elk platform dat in 2020-2021 minstens één uitgestroomde school en/of minstens één nieuwe school kent ten opzichte van de huidige samenstelling wordt door de overheid als een gewijzigd platform beschouwd. Een platform dat in 2019-2020 niet bestond, is ook een gewijzigd platform. De samenstelling van de lerarenplatformen voor het schooljaar 2020-2021 moest vastgelegd worden tegen 1 juli. De overheid heeft als streefdoel de dienstbrieven met de lestijden lerarenplatform tegen 15 juli aan de scholen te bezorgen.