Lerarenplatform basisonderwijs

04 september 2019

Het pilootproject lerarenplatform dat van start ging op 1 oktober 2018 wordt met 1 schooljaar verlengd. De afsprakennota voor het basisonderwijs (die vrij te gebruiken is - niet verplicht) hebben wij aangepast met de correcte data. Aan de inhoud en de modaliteiten is niets gewijzigd.