Leidraad dossier zomerscholen

02 juni 2020

Onderwijsinstellingen, lokale besturen en provinciebesturen kunnen tot en met vrijdag 5 juni een projectvoorstel indienen bij de Vlaamse overheid om tussen 6 juli en 28 augustus 2020 een of meerdere zomerscholen te organiseren. Met deze ondersteuningsgids brengen we enkele cruciale elementen van het dossier onder de aandacht.