Lees en verdeel de eindtermenkrant!

14 oktober 2020

Op vraag van onze raad van bestuur stuurden we dinsdag een extra nieuwsbrief waarin we aan onze bestuurders, directeurs en leraren een stand van zaken schetsen over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad voor het secundair onderwijs en de impact ervan op de onderwijskwaliteit en -vrijheid. We uitten ook onze grote zorgen bij het proces van het tot stand komen van die eindtermen en het voorlopige resultaat ervan.

We voegden een eindtermenkrant toe met verduidelijkende infografieken, die je digitaal kunt doorsturen naar collega’s, maar ook kunt afdrukken om fysiek te verspreiden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat met haar bekommernissen niet alleen. Eerder sprak de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) zich uit over de eindtermen. Ook het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) deelt onze zorgen en stuurde een brief aan de minister (cf. reactie Steinerscholen), en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) heeft ook zijn twijfels bij de haalbaarheid van de eindtermen en vraagt overleg.