Leerplancommissies tweede graad

05 maart 2020

We vernemen dat de Vlaamse regering de globale haalbaarheid van de eindtermen basisvorming zal onderzoeken. In functie van het onderzoek en de timing die de Vlaamse regering voor dit dossier hanteert, verschuiven we de opstart van de leerplancommissies voor de tweede graad tot na de paasvakantie. De globale timing voor de ontwerpleerplannen blijft ongewijzigd: tegen eind november zullen ontwerpleerplannen voor de volledige tweede graad beschikbaar zijn.

De gewijzigde opstartdatum laat ons toe om de mogelijkheid tot kandidaatstelling te verlengen tot en met 14 maart. Stel je kandidaat.