Leeftocht oktober 2015

29 september 2015

Geweld verbinden we vaak met wapens, oorlog en terrorisme, maar ook pesten, een ander negeren, de kloof tussen arm en rijk, ongezonde wedijver en jaloezie zijn vormen van agressie. We dragen geweld in ons. Hoe gaan we ermee om en hoe werken we aan vrede? Het nummer en de bladwijzer kunt u downloaden op de pagina van het oktobernummer.