Kunnen (bestuurs)vergaderingen plaatsvinden?

19 maart 2020

We krijgen vragen over de wenselijkheid om bestuursvergaderingen, overleg tussen personeelsleden ... te laten doorgaan. Om die inschatting te maken, gebruik je de 7 criteria van de overheid.