KU Leuven en CVO’s starten met samenwerking lerarenopleiding

28 oktober 2015

Studenten met een masterdiploma kunnen vanaf volgend academiejaar een aangepaste lerarenopleiding volgen aan een aantal CVO’s. Enkele centra voor volwassenenonderwijs zullen daarvoor samenwerken met de KU Leuven. Na eerder al CVO VIVO uit Kortrijk gaat nu ook het CVO Hoger Instituut der Kempen uit Geel hiervoor met de KU Leuven in zee. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen KU Leuven en CVO HIK, met de Thomas More hogeschool als bevoorrechte partner, is een eerste stap in een verdere nauwe samenwerking tussen de lerarenopleidingen uit de universiteit, de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs. Lees het persbericht over de samenwerking.