Kristallen jubileum Sint-Goedele Brussel

20 juni 2017

Directeur-generaal Lieven Boeve is deze avond aanwezig op de viering van het 15-jarig bestaan van de vzw Sint-Goedele Brussel.
Dit jubileum wordt gevierd in de Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1 te 1000 Brussel.