Krijtlijnen voor een toekomstige bestuurlijke schaalvergroting

18 november 2013

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota ‘Besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen’ is het VSKO ervan overtuigd dat het katholiek onderwijs afspraken moet maken over hoe het zich in de toekomst op het bestuurlijke vlak zal organiseren om in een wijzigende context de volgende decennia kwaliteitsvol katholiek onderwijs te kunnen organiseren. Hierbij vindt u de nota Krijtlijnen voor een toekomstige bestuurlijke schaalvergroting.