KOBA Metropool vzw zoekt een adjunct-directeur (halftijds) / campuscoördinator (halftijds) voor het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen

21 juli 2020

KOBA Metropool vzw is het schoolbestuur van 8 basis- en 9 secundaire scholen gelegen in en rond Antwerpen. Dagelijks volgen ongeveer 8.000 leerlingen les in deze scholen. Het schoolbestuur wenst met ingang vanaf 1 september 2020 over te gaan tot de aanwerving van een halftijds adjunct-directeur en een halftijds campuscoördinator (sterke voorkeur voor vereniging in één functie) voor de campus Jodenstraat van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is een grote katholieke secundaire school met 4 vestigingsplaatsen in de Antwerpse binnenstad. De school heeft een ruim aanbod in de onderwijsvormen tso, bso en aso en biedt ook HBO5 verpleegkunde aan in het Hoger Beroepsonderwijs.

Enkel kandidaturen met motivatiebrief en een volledig curriculum vitae worden aanvaard. Kandideren kan via e-mail tot en met 14 augustus 2020 bij de heer Jacques Blockhuys, voorzitter KOBA Metropool vzw (e-mail: voorzitter [at] kobametropool.be).