Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen vanaf 1 juli 2015

08 september 2015

Voor federale ambtenaren is de vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen sinds 1 juli lichtjes gedaald tot 0,3412 euro/km. Dat is een minieme vermindering in vergelijking met vorig jaar. Dat bedrag geldt ook voor het tijdelijk onderwijs aan huis. Ook voor andere verplaatsingen die een gesubsidieerd personeelslid van het onderwijs in opdracht van het schoolbestuur met de eigen wagen, moto of bromfiets maakt, is het bedrag van 0,3412 euro/km van toepassing, behalve als het schoolbestuur een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen afgesloten heeft. In dat geval mag het de terugbetaling beperken tot 90 procent of 0,3071 euro/km. Opgelet: een vergoeding die hoger ligt dan het bedrag voor de federale ambtenaren, wordt fiscaal belast.

Meer informatie vind je in de Mededeling "Verplaatsingsvergoedingen voor gesubsidieerde personeelsleden in het onderwijs", M-VVKSO-2015-023.