Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzoekt hoe inkomstenverlies voor besturen vermeden kan worden

20 maart 2020

Gisteren meldden we dat de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om met de vakbonden twee cao’s af te sluiten die in het kader van de coronacrisis tot 4 april 2020 werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen. Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad, kun je beide cao’s (cao PC 152.01 en cao PC 225.01) raadplegen op onze website. Aan besturen die reeds een aanvraag ingediend hebben voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, raden we aan om die aanvraag in te trekken. Scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten zijn immers niet gesloten; enkel de lessen zijn geschorst. Dat betekent ook dat MVD-personeel dat zonder geldige reden weigert gevolg te geven aan de vraag van een bestuur, in strijd handelt met de bepalingen van het arbeidsrecht en met de bepalingen van de afgesloten cao’s.

Als gevolg van de strengere maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen, zullen sommige besturen nadelige financiële gevolgen hebben (minder kinderen in de opvang, minder internen aanwezig in de internaten …). Daarom onderzoeken we momenteel of en hoe dat verlies gecompenseerd zou kunnen worden.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid toegezegd dat de loonsubsidie waarmee een aantal zonale busbegeleiders betaald wordt, gewaarborgd wordt. De geplande ritten die door de coronacrisis wegvallen, zullen niet in mindering van het totale aantal gebracht worden.