Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft protocol van niet-akkoord over modernisering so

29 november 2017

Na het eerdere protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet modernisering so, heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook een protocol van niet-akoord gegeven bij het uitvoeringsbesluit dat samengaat met het decreet. Dat uitvoeringsbesluit handelt onder meer over de toelatings- en overgangsvoorwaarden tijdens en na de eerste graad so.

Het uitvoeringsbesluit komt onvoldoende tegemoet aan de uitgangspunten waaraan een modernisering van het secundair onderwijs moet voldoen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bovendien een fundamentele bedenking bij de startdatum: 1 september 2018 is niet haalbaar omdat voor onze netwerkorganisatie de modernisering van het secundair onderwijs niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze moet gekoppeld worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs.