Kandidaatstelling proeftuinen Zin in leren! Zin in leven!

26 januari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Voor het buitengewoon onderwijs gebruiken we de periode 2016-2018 om te reflecteren over de bruikbaarheid van het ordeningskader, om eventueel door te ontwikkelen afhankelijk van specifieke doelgroepen en het vervolledigen van de concordantie met de ontwikkelingsdoelen voor onze scholen. Tijdens het schooljaar 2016-2017 verkennen we via proeftuinscholen een aantal implementatiestrategieën. Op die manier verzamelen we inzichten in:

  • welke succesfactoren essentieel zijn om het leerplan te begrijpen zoals het bedoeld wordt;
  • wat scholen en begeleiders nodig hebben om het concept succesvol te implementeren;
  • welke criteria de betrouwbaarheid van het implementatieproces zelf beïnvloeden;
  • wat buo-scholen als meerwaarde ervaren bij het werken met het ordeningskader binnen hun proces van handelingsplanning of wat nodig is om die meerwaarde te realiseren.

Proeftuinen zijn plaatsen waar ‘geproefd’ wordt. Centraal daarin staat ervaren, zien wat het nieuwe leerplanconcept geeft, vaststellen hoe de verkenning en implementatie verlopen.  Maar het zijn ook plekken waar een begeleidingsaanpak ‘beproefd’ of ‘op de proef gesteld’ wordt.

Interesse om met je schoolteam deel te nemen? Lees dan zeker aandachtig het document Kandidaatstelling proeftuinen tijdens schooljaar 2016-2017Je kunt je online kandidaat stellen voor één van de proeftuinen tot en met vrijdag 25 februari.