Jij bent de taalscreening toch niet vergeten?

23 oktober 2017

Sinds september 2014 zijn scholen verplicht een taalscreening te organiseren voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs of secundair onderwijs stapt. Op die regel zijn twee uitzonderingen:

  • De taalscreening is sinds het schooljaar 2016-2017 niet langer verplicht voor anderstalige nieuwkomers. Die leerlingen krijgen sowieso een taaltraject dat aansluit bij hun beginsituatie en specifieke noden van de onderwijstaal.
  • De taalscreening moet niet afgenomen worden in het buitengewoon onderwijs, omdat daar met individuele handelingsplannen wordt gewerkt waarin aandacht kan gaan naar extra ondersteuning van het leren van de onderwijstaal.

Je vindt meer informatie in de omzendbrief 'Screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs' en in de mededeling 'Taalbeleid en regelgeving: verplichte taalscreening en extra uren Nederlands'.