Internaten dragen bij tot succesvolle ontwikkeling van jongeren

30 mei 2017

Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceerde op 30 mei 2017 de campagne “Mijn succes? Het internaat!” in het internaat Regina Caeli in Dilbeek. Zo willen ze de internaatswerking in de kijker te zetten en komaf maken met het vooroordeel dat internaten ouderwets zijn. Internaten zijn eigentijds en dragen bij aan de ontwikkeling en de ontplooiing van internen. Verschillende bekende Vlamingen die zelf op internaat hebben gezeten of zitten, verleenden hun medewerking: Matteo Simoni, Clara Cleymans, Jeroen Meus en Jannes Coessens. Zij prijken op de affiches en getuigen over hun internaatstijd in de video’s. Ook in andere internaten in Vlaanderen worden acties rond de campagne georganiseerd.

 

 

Vier pedagogische doelen

De katholieke internaten stimuleren de ontwikkeling van de internen aan de hand van vier pedagogische basisdoelen: fysieke en emotionele veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en overdracht van waarden en normen. De vier bekende Vlamingen getuigen over die pedagogische basisdoelen. “Het internaat heeft me gevormd als mens, het heeft me structuur geboden die me vandaag nog steeds helpt,” zo zegt Jeroen Meus. “Ik heb op internaat waarden en normen meegekregen die ik nu nog steeds hanteer,” vertelt Matteo Simoni. De opvoeders leren de jongeren om verantwoordelijkheid op te nemen en de wereld te ontdekken. Ook voor Clara Cleymans heeft het internaat nog een invloed op haar leven: “Ik heb me enorm geamuseerd op het internaat. Mijn mede-internen zijn nu nog steeds mijn beste vrienden”. Het internaat leert jongeren een fijne leefgroep uit te bouwen en rekening te houden met anderen. Jongeren krijgen de kans om zichzelf te zijn en een tweede thuis te vinden. In het internaat heerst een rustige studiesfeer waar opvoeders ondersteuning geven. Naast de studiebegeleiding, wordt bewust tijd gemaakt voor ontspanning en boeiende activiteiten waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken. “De opvoeders steunen me altijd, bij alles wat ik doe. Ik kan mijn persoonlijkheid en talenten hier volledig ontwikkelen,” zo vertelt Jannes Coessens die nu vier jaar op internaat zit.

Keuze van de jongere

Jongeren kiezen vandaag vaak zelf om op internaat te gaan en daar hebben ze verschillende redenen voor. “Ik ben enig kind thuis maar ik ben heel sociaal en heb nood aan veel mensen om me heen. Het internaat is voor mij dus ideaal omdat ik hier veel ‘broers’ heb waar ik veel activiteiten mee kan doen”, aldus Andres Doise. Verder is de studiebegeleiding ook een belangrijke motivatie om te kiezen voor het internaat.

Partners in opvoeding

De internaten in het katholiek onderwijs beantwoorden aan een duidelijke nood aan opvoedingsondersteuning in de huidige samenleving. Dit doen ze op een eigentijdse manier door met een kritische blik op de samenleving een aantal waarden en normen mee te geven aan de jongeren. “Het internaat is een uitstekende oefenplaats voor het latere leven aangezien internen leren samenleven en rekening houden met elkaar. Zo realiseren ook de internaten het project van de katholieke dialoogschool,” aldus Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Zeker in de huidige samenleving waar jongeren op zoek zijn naar zin en betekenis, zijn internaten een belangrijke meerwaarde.”