Inschrijvingsrecht: belangenconflict blokkeert mogelijk het nieuwe decreet

17 december 2018

De Franse Gemeenschapscommissie heeft een belangenconflict ingediend naar aanleiding van de voorrangsregeling in Brussel. Dat belangenconflict zorgt voor een mogelijke stilstand van het decreet. Vandaag kregen we een stand van zaken van de Vlaamse overheid. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om tot een oplossing te komen. Zodra er duidelijkheid is, uiterlijk eind deze week, mag je meer informatie verwachten.