Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 89

03 juli 2017

We ontvingen deze intiatieven van externen:

Vorming 'Coaching voor zinzoekers'

Nogal wat leraren brengen het project van de katholieke dialoogschool niet of moeilijk in verbinding met hun eigen zingevingskader. Tegelijk merken we dat leraren - en onze tijdgenoten in het algemeen - moeite hebben met het vinden van woorden voor zinvragen en het zoeken naar ankerpunten voor zingeving. De vorming wil hen tegemoet komen. We stimuleren leraren om hun eigen zingevingskader
  • te ontdekken
  • te exploreren
  • in gesprek te brengen met de kern van het christelijk geloof als mogelijke bron van zingeving in dialoog met andere levensbeschouwelijke bronnen
Zo scheppen we de mogelijkheidsvoorwaarden voor een later gesprek over de katholieke dialoogschool.

Begeleiders: Ilse Cornu en Johan Van der Vloet

Meer info via info [at] zinvinding.be.

Congres van the International Academy for Research in Learning Disabilities

Werk je in het onderwijs en/of in de hulpverlening met kinderen, jongeren of volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen? Werk je rond (leren) leren, motivatie, zelfbeeld, socio-emotionele vaardigheden, executieve functies, werkgeheugen of zelfregulatie? Wil je een update van je kennis erover? Save the date! Volgend jaar vindt het 42e IARLD-congres van The International Academy for Research in Learning Disabilities van 1 tot 3 juli 2018 plaats in Gent . Arteveldehogeschool, Ugent en KU Leuven organiseren dat samen.

Succesvol samenwerken tussen organisaties: hoe pak ik het aan?

Samenwerking tussen organisaties wordt steeds belangrijker, omdat de uitdagingen en vragen waar we voor staan steeds complexer worden en vaak niet door een organisatie alleen kunnen worden aangepakt. De bijscholing richt zich tot initiatiefnemers, trekkers en medewerkers van samenwerkingsverbanden. We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die werden ontwikkeld op basis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma.

De begeleiding is in handen van Veerle Opstaele en Sammy Vienne. Beiden zijn docenten aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de arteveldehogeschool en projectmedewerkers van PRONET (ondersteuningsunit voor Professionalisering van Netwerksamenwerking)

Meer informatie over de bijscholing.

 

We ontvingen deze vacatures van externen: