Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 80

09 mei 2017

We ontvingen deze week deze initiatieven van externen:

  • De examencommissie secundair onderwijs is op zoek naar leraren die examens cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, geschiedenis, (toegepaste) psychologie en opvoedkunde willen verbeteren en/of opstellen. Meer informatie daarover vind je op de pagina van de examencommissie secundair onderwijs.
  • Om haar onlineaanbod te verbeteren, lanceert de Koninklijke Bibliotheek van België een enquête voor leerkrachten van het secundair onderwijs. De enquête peilt naar het gebruik van het online pedagogisch aanbod van de Koninklijke Bibliotheek. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
  • Het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent organiseert op vrijdag 19 mei 2017 om 15.30 uur een interreligieuze dialoog tussen mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, en imam Khalid Benhaddou.
  • Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding (NGVO) organiseert op vrijdag 9 juni 2017 de studiedag 'Leren in de 21e eeuw. Een eenzame opgaaf? Een vak apart?' waarin ze dieper ingaan op de vraag hoe persoonlijk ons onderwijs kan, wil en moet zijn. Wat de gevolgen zijn voor alle betrokkenen? En leidt onderwijs op maat van iedere leerling überhaupt tot meer gelijke onderwijskansen?

We ontvingen deze vacatures: