Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 78

25 april 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • Ex-gevangenen die in een school  hun verhaal komen doen: het heeft telkens opnieuw een groot impact. Bond zonder Naam zocht en vond ex-gedetineerden die heel openhartig vertellen over hun leven voor, in en na de gevangenis. Hoe lang ze in de gevangenis zaten, maar ook hoe moeilijk hun terugkeer in de maatschappij was. Lees meer informatie over Prison Talk.

  • Projectoproep Science Mundi voor sensibilisering van jongeren voor wetenschappen. De oproep is bedoeld om financiële steun te verlenen aan microprojecten die Brusselaars willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologie, voor de studies die daartoe leiden en de mogelijkheden die ze bieden. Wil je deelnemen aan de projectoproep? Vul voor 31 mei 2017 het aanvraagformulier in. 

  • De Vlaamse netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert op donderdag 14 september 2017 een nieuwe Ontmoetingsdag handelingsgericht samenwerken. Dat is een initiatief voor iedereen met interesse in handelingsgericht werken (HGW) of handelingsgerichte diagnostiek.

  • De opleiding ‘mediacoach - een mediawijs traject voor professionelen’ is een opleiding voor iedereen die pedagogisch werkt met kinderen, jongeren of volwassenen en die mediawijsheid wil integreren in zijn of haar eigen praktijk. Het opleidingstraject biedt een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid en de focus ligt daarbij op het realiseren van concrete activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. De opleiding bestaat uit negen contactmomenten (van 28 september 2017 tot en met 14 juni 2018), een online luik en een project dat beantwoordt aan de concrete noden van de organisatie.

  • Op 12 oktober 2017 organiseert de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) samen met VELOV de studiedag ‘Krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs: de lerarenopleidingen als partner’. De aanleiding voor de studiedag vormt de strategische verkenning van de Vlor over de missie en de eigenheid van het basisonderwijs, die resulteerde in een advies met tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs. De studiedag besteedt aandacht aan de manier waarop toekomstige leraren worden opgeleid om de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’ mee vorm te geven. Er wordt ruimte gegeven aan heel wat praktijkinitiatieven binnen de lerarenopleidingen. Wil je zelf een inhoudelijke bijdrage leveren aan de studiedag? Dat kan! De organisatoren lanceren een warme oproep voor het indienen van praktijkvoorbeelden. Je kunt een voorstel van bijdrage indienen tot en met 4 mei 2017. Meer informatie vind je op de website van de Vlor.

We ontvingen deze vacature: