Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 65

21 december 2016

We ontvingen volgend initiatief van externen:

  • De banaba-opleiding Zorgverbreding & Remediërend leren van Thomas More (Mechelen) organiseert, samen met LEON kenniscentrum onderwijs van de lerarenopleiding van Thomas More (Mechelen), op woensdag 15 maart 2017 de achtste editie van de Vlaamse Impulsdag ‘Hoever gaat onze zorg?’. Alle informatie en de mogelijkheid tot inschrijving vind je op de website van de Impulsdag 2017.

We ontvingen informatie over volgende vacature: