Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 52

14 september 2016

We ontvingen informatie over deze initiatieven:

  • Het postgraduaat studie- en studentenbegeleiding aan de UCLL richt zich tot alle studiebegeleiders en studentenbegeleiders uit het hoger onderwijs, cursistenbegeleiders uit HBO 5 en  leerkrachten en leerlingbegeleiders uit de 3e graad secundair onderwijs en tot iedereen met een grote interesse in dit onderwerp.
  • Samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid organiseert het Departement Onderwijs en Vorming gratis opleidingen voor allen wie bij het bewerken van voedsel in scholen is betrokken, in het bijzonder voor het keukenpersoneel die soep en volledige maaltijden aanbieden (al dan niet zelf bereid). Deelnemers aan de opleiding bekomen een attest.
  • Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in de week van 15 tot 23 oktober het Code Festival - leren programmeren met je leerlingen.
  • Een aantal workshopreeksen van Progra-MEER voor leraren informatica, ICT of STEM in de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs;
  • De internationale Bebras-wedstrijd van 14 tot 18 november 2016 met als doel leerlingen uit het secundair onderwijs warm te maken voor de informatica in het bijzonder en het computationeel en probleemoplossend denken in het algemeen.
  • Voor de twaalfde keer wordt er een Duitse filmweek voor scholieren-, studenten- en cursistengroepen georganiseerd.
  • Driedaagse vorming Leren in dialoog - Relaties bouwen, versterken en herstellen door Pros in Mechelen.
  • Het project ’t Zal WELzijn over welbevinden op school.
  • De Task Force EHBO, in het leven geroepen door minister Crevits, nam het initiatief om op 11 oktober 2016 een symposium EHBO voor scholen op te zetten. De doelgroep voor het symposium is allen wie op school begaan is met EHBO en het gezondheidsbeleid in het algemeen.

We ontvingen informatie over deze vacatures: