Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 197

01 april 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

  • Op 27 november 2020 vindt de Dag van het christelijk onderwijs plaats met als thema 'Vormen of overtuigen?'.
  • VLOK organiseert op maandag 12 oktober 2020 (verplaatst van 18 mei 2020) een studiedag over zorg en leerlingenbegeleiding op school. De studiedag is bedoeld voor leerlingenbegeleiders, zorgteams en directies. Al 91 collega's zijn ingeschreven. Er zijn
        nog 39 beschikbare plaatsen voor deze inspirerende studiedag. 
  • In het kader van het coronanoodplan kunnen leraren secundair onderwijs uitzonderlijk tijdelijke toegang voor leerlingen aanvragen op Het Archief voor Onderwijs. Deze online beeldbank biedt een selectie audiovisueel materiaal aan van landelijke en regionale omroepen en van diverse cultuur- en erfgoedinstellingen op maat van het onderwijs. Heb je zelf nog geen account? Maak er gratis een aan met je lerarenkaart- of stamboeknummer.
  • De Thomaswebsite voor godsdienstleraren ontwikkelde vakspecifieke impulsen rond corona. Daarnaast hebben ze een uitgebreid aanbod over corona voor alle doelgroepen: kleuter, lager, secundair, buitengewoon…
  • De inspectie rooms-katholieke godsdienst bezorgde een mededeling over godsdienst geven na de paasvakantie en ontwikkelde materiaal om corona bespreekbaar te maken in de les
  • In deze coronatijden groeien heel wat positieve initiatieven die mensen op één of andere manier dichter bij elkaar brengen. Met de FB-pagina 'Coronavitamientjes' willen Gabrielle en Wim Corbeel-Christenhusz daartoe hun steentje bijdragen via een dagelijks berichtje: een tekstje van Toon Hermans, een goede mop, een grappig of vertederend filmpje, een podcast, vrolijke muziek, een boekentip of cursiefje.
  • Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid en digitale media willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Een mediacoach is het aanspreekpunt in zijn school of organisatie rond mediawijsheid en de pedagogische inzet van (digitale) media. De mediacoach inspireert en ondersteunt zijn collega’s. Ontdek de opleiding voor het schooljaar 2020-2021.
  • IDEWE en KU Leuven organiseren de studie ‘Welzijn op het werk tijdens de coronacrisis’. De crisis heeft niet alleen een impact op het privéleven van veel mensen, maar ook op het professionele leven. Daarom zetten ze een studie op waarbij ze kijken naar de evolutie van het mentaal welzijn van werknemers gedurende de coronacrisis. Hoe ervaren ze de noodmaatregelen, zoals verplicht telewerk en social distancing? En wat doet het gebrek aan sociale contacten, de (gebrekkige) structuur van het dagelijkse leven, jobonzekerheid en de huidige financiële situatie met hen?