Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 150

06 februari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • Vandaag verschijnt propaganda in veel verschillende vormen en via diverse kanalen. Het speelt in op de gevoelens van jongeren, wakkert gedachten aan en probeert hun gedrag te beïnvloeden. Op maandag 25 februari 2019 organiseren Mediawijs, Kazerne Dossin en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie een (gratis) webinar over het thema propaganda. Schrijf je in via de inschrijvingspagina 'Propaganda in de klas'.
  • RTC West-Vlaanderen nodigt vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven uit voor zijn jaarlijkse RTC-netwerkevent op dinsdag 26 februari 2019 in het The Cube in Kortrijk. Gastspreker Luc De Man, co-auteur van het boek 'Hervormen van binnenuit', geeft zijn kijk op onderwijshervorming. 
  • Ben je gebeten door cultuur en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende praktijken? Dan is de Dag van de Cultuureducatie op dinsdag 12 maart 2019 in Vooruit, Gent iets voor jou! Dit jaar ligt de focus op emoties als drijvende kracht achter cultuur en dus ook als essentieel onderdeel van cultuureducatie. We vertrekken vanuit de emotie angst. Daarnaast komen ook verschillende praktijkverhalen aan bod, onder meer vanuit het referentiekader Cultuur in de Spiegel.
  • Op dinsdag 28 mei 2019 vindt de elfde editie van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning in Kortrijk plaats. Het Forum brengt lesgevers, taalondersteuners en beleidsmedewerkers samen om hun knowhow en praktijkervaring met elkaar te delen. Het tienjarige bestaan van het Forum vieren ze met een publicatie 'Taalondersteuning en taalbeleid: wat werkt? Inspirerende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs', die tijdens de studiedag centraal staat.

We ontvingen deze vacatures van externen: