Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 147

16 januari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • In het voorjaar van 2019 organiseert Het Archief voor Onderwijs opnieuw een reeks vormingen met de steun van het Departement voor Onderwijs en Vorming. Het Archief voor Onderwijs gaat voor het eerst voluit voor een dagvullend programma dat je onderdompelt in alle mogelijkheden van de beeldbank. De kalender is zo opgesteld dat je een halve dag workshop kunt combineren met een vorming van KlasCement. In de workshops van KlasCement leer je efficiënt leermiddelen zoeken en ontdek je minder gekende functies van het recent vernieuwde platform.
  • Op woensdag 20 maart en 27 maart 2019 organiseert Thomas More de Impulsdagen ‘Hoever gaat onze zorg?’. Net zoals de voorbije edities focussen we op zorg en zorgbeleid in het Vlaamse onderwijs. Je kunt kiezen uit vijf boeiende thema’s: flexibele leerwegen, anders- en meertaligheid, co-teaching, inspirerend onderwijs en moeilijk gedrag. Per onderwijsniveau wordt binnen elk thema een workshop en bijhorend schoolbezoek voorzien.

We ontvingen deze vacatures van externen: