Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 143

05 december 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

 • Epos organiseert op 13 december 2018 het evenement Grensverleggers in Brussel. Grensverleggers staat dit jaar in het teken van sociale inclusie in Vlaanderen én over landgrenzen heen. Machteld Verhelst, pedagogisch directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zit ook in het panel.
 • Odisee organiseert de inspiratiedag - Executieve functies bij jonge kinderen op 15 januari 2019 in Aalst.
 • Op zaterdag 19 januari 2019 organiseert UHasselt samen met de hogeschool PXL een gratis ‘inspiratiedag STEM’ op haar campus in Diepenbeek. Er zijn werkwinkels voor leraren kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. In het bijzonder is er aandacht voor het computationeel denken, dat in de eerste graad van het secundair onderwijs wordt ingevoerd.
 • Het Europees Comité voor Katholiek Onderwijs organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een tweedaags internationaal congres over de interculturele en interreligieuze dialoog in het katholiek onderwijs
 • Het Archief voor Onderwijs is een gratis onderwijsplatform met relevant en kwalitatief audiovisueel materiaal. Hoe gebruik je dat materiaal in het lager onderwijs én bereik je ondertussen de leerplandoelen? Ontdek het tijdens de inspiratienamiddag ‘Houd je beeldbengels bij de les’ op donderdag 21 maart 2019 met onder anderen Jelle Mels, nieuwsanker van Karrewiet.
 • The Student Talent Bank organiseert van 4 tot 6 maart 2019 een driedaagse opleiding in Brussel rond ondernemerschap in het onderwijs. Leraren en/of directies kunnen nog tot 10 december inschrijven voor de (gratis) internationale cursus in het Future Classroom Lab. Schrijf je nu in.
 • In het kader van een onderzoeksproject om de eerder negatieve attitude van jongeren en volwassenen ten aanzien van personen met een functiebeperking zoals ADHD te verbeteren, ontwikkelde KU Leuven in samenwerking met Centrum ZitStil verschillende lespakketten. De onderzoekers zijn op zoek naar leerkrachten die interesse hebben om deel te nemen aan dat project. In deze brief licht KU Leuven zijn project toe.
 • CNO organiseert op vrijdag 17 mei 2019 de studiedag HR in Onderwijs met als thema 'Veranderen ... maak er samen een spel van!'
 • Zin om samen met onderzoekers van UCLeuven-Limburg mee te werken aan een Flipped Learning project voor het secundair taalonderwijs (Latijn, Frans of Engels)? Wil je je met je vakgroep gratis professionaliseren in Flipped Learning? Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan in je lessen? Kijk snel voor meer info op www.ucll.be/flippedlearning. Inschrijven kan tot 18 januari 2019.
 • Wil je graag internationaal leren rond inclusief onderwijs? Schrijf dan vlug in voor de interactieve cursus Building an inclusive school for all georganiseerd door EASPD.
 • De bundel over handvatten preventie, aanpak en omgang met radicalisering en polarisering binnen hoger onderwijs en volwassenenonderwijs biedt ondersteuning bij nieuwe uitdagingen en geeft een antwoord op onder andere deze vragen: welke rol speelt onderwijs bij de preventie van radicalisering en polarisering? Welke specifieke preventieve acties kun je als instelling/centrum ondernemen om radicalisering en polarisering te voorkomen?  Wat doe je wanneer je bij één of meerdere studenten/cursisten verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de instelling/het centrum of de maatschappij? 
 • In 2017 startte Wereldsolidariteit samen met onder andere ACV de Schone Kleren Campagne. Via de #cleanekleren-actie wordt aandacht gevraagd voor betere arbeidsomstandigheden voor de kledingarbeid(st)ers die onze sportkleren maken. COC wil je graag een aantal tools aanreiken om dit thema ook in je school of centrum op de agenda te plaatsen.
 • Maak kennis met het ondersteuningsinstrument Startkracht! tijdens het interacieve symposium 'Krachtig starten als leerkracht in het basisonderwijs'. Ontdek hoe startende leerkrachten met Startkracht! aan de slag gaan. Het symposium vindt plaats op 6 februari 2019 in Gent.
 • UCLL Leuven ontvangt op 4 februari 2019 iedereen met interesse in ICT en onderwijs! Een dag met meer dan 100 praktijkgerichte workshops over ICT, STE(A)M, mediawijsheid, multimedia, educatieve technologie enz. Ook wie nog niet zo vertrouwd is met ICT-toepassingen gaat met nieuwe vaardigheden naar huis. Ideaal voor je professionalisering op vlak van ICT. Bekijk het programma

We ontvingen deze vacatures van externen: