Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 131

05 september 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • De educatieve dienst van het BELvue Museum ontwikkelde een doeboek voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin oktober. In dat doeboek krijgen de leerlingen derde graad lager onderwijs heel wat info over de gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen. Ze organiseren ook de gratis workshop Democracity waar leerlingen een stad bouwen en op die manier spelenderwijs kennismaken maken met het democratische besluitvormingsproces.
  • Kind en samenleving organiseert op dinsdag 2 oktober 2018 in Mechelen een opleidingsdag ‘Kindvriendelijke publieke ruimte’. Ze geven een overzicht van aspecten, aandachtspunten en instrumenten voor het ontwikkelen van een sterk lokaal speelruimtebeleid. Deelnameprijs bedraagt 65 euro.
  • Wereldwijd zijn 68 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, klimaatverandering ... Heel veel scholen staan daardoor voor nieuwe uitdagingen. 11.11.11 en haar partners willen scholen ondersteunen en organiseren op 16 oktober 2018 de studiedag 'Migratie in het onderwijs' waar inhoudelijke verdieping, concrete hulpmiddelen en uitwisseling centraal staan.
  • Glo.be - het vroegere magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – ging vorig jaar digitaal. Glo.be houdt de vinger aan de pols van de internationale samenwerking en zet Belgische activiteiten rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de kijker. Je vindt er interviews, getuigenissen en thematische fiches over boeiende thema’s die nauw aansluiten bij de eindtermen van het secundair onderwijs. De duidelijke, objectieve informatie is onmiddellijk bruikbaar in de klas.
  • UCLL organiseert vanaf dit schooljaar de bachelor-na-bachelor meertalig onderwijs.
  • De interlevensbeschouwelijke jaarkalender 2019 'Iedereen Feest!' van Orbit vzw kun je vanaf nu online bestellen. 'Iedereen Feest!' maakt je nieuwsgierig en wekt je interesse naar de feesten van buren, hoe ze die vieren en beleven.
  • Artevelde Hogeschool organiseert de bachelor-na-bachelors Zorverbredeing en remediërend leren, waarbij je je verdiept in het kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling in het gewoon onderwijs, en Buitengewoon onderwijs, waarbij wordt ingegaan op zorg op maat voor ieder kind. 
  • Odisee Hogeschool organiseert verschillende opleidingen voor leraren en directie.

We ontvingen deze vacatures van externen: