Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 118

11 april 2018

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

  • Vanaf 2018 moeten studenten die willen starten in de opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect vooraf verplicht de ijkingstoets afleggen. Deze nieuwe maatregel geldt voor alle universiteiten in Vlaanderen. Het resultaat van de toets is niet bindend.
  • Een kostuumontwerper om met de klas deel te nemen aan een parade; een workshop theater vanuit het STEAM-thema ‘ruimte’; poëzie bij wiskunde? Met een dynamoPROJECT kan dat! Met zo’n project kun je maximaal 2000 euro krijgen voor een creatief schoolproject met een externe partner. Je kunt je aanvraag indienen tot en met 15 mei. Op de website van Cultuurkuur, het platform waar cultuur en school elkaar vinden, kun je alvast enkele praktijkvoorbeelden raadplegen.
  • Vorige maand lanceerde VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, haar nieuwe lespakket ‘PLAY’. PLAY is een lespakket bedoeld voor jongeren uit de eerste graad (B-stroom) en wil hen laten stilstaan bij hun eigen gamegedrag en hun vrijetijdsinvulling. Met PLAY kun je als leraar (uit de B-stroom) aan de slag met je leerlingen rond het thema ‘verantwoord gamen en vrije tijd’. PLAY zet jongeren op een interactieve wijze aan het denken, sluit naadloos aan bij hun leefwereld en betrekt ook ouders.
  • Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor de gezondheid. Let wel goed op voor spinachtige beestjes, beter bekend als teken. Als je in het groen vertoeft met je leerlingen, is het zinvol om een tekencheck te doen, dezelfde dag nog. Om je daarbij te helpen is er nu de campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’. Op die website vind je allerhande materiaal om zelf en met leerlingen mee aan de slag te gaan.
  • Gaat jouw school op een bewuste manier om met  personeelsbeleid? Het Steunpunt Onderwijsonderzoek gaat op zoek naar gewone basis- en secundaire scholen die binnen hun personeelsbeleid aandacht hebben voor een strategische aanpak. De scholen die ze zoeken, geven bewust vorm aan één of meerdere van hun personeelspraktijken (selectie, opdrachttoewijzing, professionele ontwikkeling, evaluatie …) vanuit hun schoolvisie en vooropgestelde schooldoelen. Dien een concrete personeelspraktijk uit je school in (ten laatste op 13 mei).
  • In 2018 organiseren een aantal Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. De thema’s die worden behandeld zijn: 'risicoanalysetechnieken brand' en 'een algemene risicoanalyse van kleuterklassen'. De studienamiddagen gaan door in Antwerpen (24 april 2018)Hasselt (26 april 2018)Gent (3 mei 2018) en Asse (7 mei 2018). Deelname is gratis.
  • Escala organiseert een opleiding 'overheidsopdrachten toegepast voor onderwijsinstellingen' (30 april 2018, Westerlo; 4 juni 2018, Gent). Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor aankoop of die binnen juridische of andere diensten bezig zijn met overheidsopdrachten. Inschrijven kan via de website van Escala.
  • De netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert op donderdag 13 september 2018 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken.

We ontvingen volgende vacatures van externen: