Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 111

06 februari 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • Het valorisatieteam van het SBO-project ‘Adult Learners Online! Blended and Online Learning in Adult Education and Training’, of kortweg ‘ALO’,vertaalt momenteel volop de onderzoeksresultaten naar praktische werkinstrumenten. Het geheel van onderzoeksuitkomsten wordt samengebracht in een online competentiecentrum op dinsdag 29 mei 2018. Je vindt alle informatie op de projectwebsite ‘Train-the-trainer sessie ALO online competence center’.
  • Re@ct heeft als doel onderzoekcarrières onder jongeren te promoten en vooroordelen over onderzoekers en onderzoek te bestrijden. Daartoe probeert de Europese Commissie Marie Skłodowska-Curie (MSC) onderzoekers dichter bij leerlingen op scholen en universiteiten te brengen. Indien je school graag een tijdslot met een specifiek onderzoeker wenst te boeken, e-mail dan naar EAC-MSCA-COMMUNICATION [at] ec.europa.eu
  • De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leraren, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf.
  • VCLB Pieter Breughel organiseert op 26 februari 2018 een studiedag over de manier waarop scholen met verontrusting kunnen omgaan. Op het programma staan kinderpsychiater dr. Peter Adriaenssens, Nele Desmet van de Kinderrechtswinkel, Cachet (jongerenvertegenwoordiging in de integrale jeugdhulp) en een toelichting door het CLB.
  • Is veilig verkeer voor kinderen en jongeren een sprookje? Welke maatregelen kunnen scholen, politie, gemeenten en anderen nemen? In een stad hier niet zo ver vandaan … zoeken we samen naar antwoorden op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2018 op 6 maart voor het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa in het ICC Gent. Met thema’s als schoolstraten, veilige schoolomgevingen, de nieuwe leerlijn dode hoek of technologieën om jongeren te sensibiliseren richten we ons vooral op schooldirecties en preventieleraren.
  • Het netwerk codi's voor codi's nodigt je graag uit op de eerstvolgende ontmoetingsdag voor coördinerende en algemene directies op woensdag 7 maart  2018 in het Elewijt center in Zemst. Een dag met inspirerende sprekers en momenten om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Dit keer rond het thema: Innovatie. Schrijf je online in. Voor meer informatie kun je mailen naar johan.vercauteren [at] sgsnbao.be.

We ontvingen deze vacatures: