Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 102

21 november 2017

We ontvingen deze initiatieven:

  • De Conflixers is een project van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming. Via de Conflixers willen ze peer support in scholen promoten en ondersteunen en leerlingen inspireren, informeren en sterker maken. Peer support kan een bijdrage leveren tot een verbindend schoolklimaat, waardoor het welbevinden vergroot en polarisering en pesten minder voorkomen. Wil je graag een conflixersproject op jouw school, maar heb je nog geen helder idee van wat het inhoudt? Nodig hen dan uit voor een inspiratieworkshop. Voor wie al conflixt bieden we een workshop op maat aan. Meer informatie.
  • World@School is een pilootproject dat wordt uitgewerkt door Flanders Knowledge Area, met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs. Het doel is om scholen in contact te brengen met buitenlandse studenten die voor een bepaalde periode in Vlaanderen studeren aan een hogeschool of universiteit. Een buitenlandse student kan komen spreken in de klas. Het thema of de activiteit kunnen in onderling overleg bepaald worden. Het aanbod is volledig gratis voor scholen, ter ondersteuning van de internationalisering op school.
  • Stilte, inkeer en contemplatie kennen een rijke geschiedenis binnen de christelijke traditie, maar worden ook in andere levensbeschouwingen op verschillende wijzen beleefd. Tijdens de dialoogmiddag 'In stilte geborgen' op zondag 3 december 2017 wordt er dieper ingegaan op vragen zoals: Hoe kan een begrip als 'contemplatie' in de hedendaagse maatschappij worden ingevuld? Hoe kan er vanuit contemplatie worden ingespeeld op hedendaagse zingevingsvragen? 
  • CVO HIK organiseert op 6 februari 2018 de slotconferentie van het Europees lerend partnerschap Allo Tolerance in Geel. Samen met acht partnerlanden stellen ze een interactieve projectwebsite voor. De website heeft een toolbox die casussen, aanbevelingen, goede praktijken om tolerantie te verhogen, racisme te detecteren en radicalisering bespreekbaar te maken bevat. Schrijf je in.
  • Vanaf 21 februari 2018 loopt op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen opnieuw een Opleiding Vredeseducatie. De opleiding wil een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op vlak van sensibilisering en van vorming in het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten.

We ontvingen deze vacatures: