Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 100

07 november 2017

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • Een basisschool uit Brussel plantmet een beeldende kunstenaar te werken rond het thema Kijk eens door een andere Bril. Het project moet een grote ouderbetrokkenheid in gang zetten. Een school voor buitengewoon secundair onderwijs uit Brugge wil aan de slag gaan met een mime- en poppenspeler om pesten op een effectieve manier te bestrijden. Heb jij je dynamoPROJECT al ingediend? Doe het voor 15 november.
  • Ook dit schooljaar organiseert de vzw Interculturalis verschillende activiteiten in verband met het vak Frans, zoals de Vlaamse Olympi@de van het Frans (dit jaar de 31e editie) en CinéPerles (de vroegere ‘weken van de Franstalige film’). Je vindt meer informatie op de website van Interculturalis.
  • GIP met je leerlingen mee voor de prijs ‘Focus Aarde 2017-2018’! De prijs ‘Focus Aarde’ wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en ecologische hoek. Je kunt je inschrijven tot en met 30 april 2018. Het volledige kandidaatsdossier moet bezorgd worden tegen 25 mei 2018. 
  • Op zondag 19 november neemt PARCUM deel aan de 'Kunstendag voor Kinderen' met een intergenerationele verteldag. Samen met onze vertellers komen de kinderen te weten waar de voorwerpen uit de tentoonstelling vandaan komen, wie ze gemaakt heeft en waarvoor ze gebruikt worden.  Meer info via de website van PARCUM.
  • Het Centrum voor Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert op 20 november 2017 een tiende Welzijnsdag (Terugkomdag voor preventieadviseurs). 
  • Zonder wetenschap sta je in je blootje! Op de Dag van de Wetenschap ontdek je hoe wetenschap je dagelijks leven bepaalt. Trek dus snel iets aan en kom op zondag 26 november 2017 naar de Dag van de Wetenschap. Alle activiteiten vind je op www.dagvandewetenschap.be.
  • Op donderdag 7 december 2017 vindt de PAV-inspiratiedag ‘Deel en leer! Zo kom je samen tot hoge verwachtingen voor PAV’ in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel plaats. De inspiratiedag richt zich naar leraren PAV, schoolleiders, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en nascholers, inspecteurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden.
  • Wat als de mens marktwaarde zou hebben? Zou je dan beter voor hem zorgen? Meer moeite doen om haar te leren kennen? Wel naast iedereen willen wonen? Mediander vzw organiseert op dinsdag 12 december 2017 een colloquium 'Wat als de mens marktwaarde zou hebben?' in het Vlaams Parlement.
  • Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelt een nieuwe methodiek voor secundaire scholen om leerlingen niet te doen (starten met) roken. Voor de aanpak van zo’n methodiek zoeken we een creatieve oplossing. Jij kunt ons helpen. Surf tussen 1 en 30 november 2017 naar de ideeënwebsite PATS (preventieve actie tabak in het secundair onderwijs), vul jouw idee in of ‘like’ een idee van iemand anders. Misschien wel de uitgelezen kans om jouw idee in Vlaanderen verwezenlijkt te zien! Daarnaast schenkt Gezond Leven twee bongobonnen ter waarde van 50 euro voor de beste ideeën.