Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs

22 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt. De vorming vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2015 en wordt herhaald op donderdag 15 oktober 2015, telkens in de voormiddag. Inschrijven is gratis.