Initiatie personeelsreglementering gewoon secundair onderwijs

02 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs. Hierbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling, benoeming e.d. verduidelijkt. De vorming vindt plaats op dinsdag 13 oktober en wordt herhaald op donderdag 15 oktober, telkens in de voormiddag. Inschrijven is gratis.