Initiatie personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

09 januari 2018

We bieden een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs inwerken. Daarbij worden begrippen zoals ambt, betrekking, prestatiestelsel, bekwaamheidsbewijzen, aanstelling of benoeming verduidelijkt en wordt een overzicht gegeven van de mogelijke verlofstelsels vanaf 1 september 2017.

De vorming vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018. Inschrijven is gratis.