Infosessie kleuterparticipatie voor scholengemeenschappen

15 mei 2019

Op maandag 20 mei 2019 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De infosessie is gericht op de zorgcoördinatoren die voor hun scholengemeenschap aangesteld zijn als aanspreekpunt kleuterparticipatie.

In het kader van het actieplan kleuterparticipatie ontwikkelde de kleutercoördinator verschillende instrumenten ter ondersteuning van schoolbesturen, scholengemeenschappen en lokale besturen die willen werken aan het verhogen van de kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie maak je kennis met die instrumenten. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsvolle gegevens, het stimuleren van lokale samenwerking en aandacht voor kwetsbare groepen.

In uitvoering van het actieplan kleuterparticipatie onderzoekt ook de onderwijsinspectie dit schooljaar bij haar individuele schooldoorlichtingen de kleuterparticipatie. Tijdens de infosessie zal ze toelichten op welke manier ze het onderzoek  aanpakken. Afrondend komen ook enkele scholen aan het woord over hoe zij inzetten op kleuterparticipatie.

Inschrijven voor dit uitwisselingsmoment kan via het online inschrijvingsformulier. Deelname is gratis.

Voor meer informatie kun je terecht bij Stijn De Milde.