Informatieronde gewoon en buitengewoon basisonderwijs

24 oktober 2016

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs bracht de Vlaamse regering op het einde van vorig schooljaar een conceptnota uit met maatregelen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Op 15 september bracht de Vlaamse onderwijsraad daarover een advies uit.

We lichten het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de maatregelen voor het basisonderwijs toe tijdens een informatieronde voor bestuurders en directeurs van het (buitengewoon) basisonderwijs.

Daarnaast staan we stil bij het Referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) en informeren we iedereen over de laatste stand van zaken in verband met het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!

We organiseren de informatieronde in samenwerking met de regio’s op vier plaatsen in Vlaanderen en dat op deze data:

  • dinsdag 29 november om 19.30 uur in Gent
  • donderdag 15 december 2016 om 17.30 uur in Torhout
  • vrijdag 16 december 2016 om 10.00 uur in Mechelen
  • maandag 19 december 2016 om 19.00 uur in Antwerpen

Je kunt je inschrijven via de nascholingswebsite.

Opmerking: voor regio Limburg wordt de informatie aangeboden tijdens de geplande directiedag basisonderwijs van 10 februari 2017.