ICT-DIA voor begin en einde eerste graad

06 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

Als resultaat van beide DIA’s worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit de situatie op het niveau van de leerling, de klas en de school afgeleid kan worden. ICT-DIA staat open vanaf eind augustus tot begin november. Extra informatie vind je op de webpagina ICT-DIA voor begin en einde eerste graad. Als school kun je je aanmelden met de aanmeldgegevens van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.