Huursubsidie en lopende capaciteitsdossiers

26 oktober 2016

In ons nieuwsbericht van 16 september kon je lezen dat de Vlaamse Regering een oproep lanceerde naar projecten voor de huursubsidiepiste. De aanvraag bezorg je voor 31 december 2016 digitaal aan AGION via rf [at] agion.be. Concrete richtlijnen vind je op de website van AGION.

Aarzel niet om de Dienst Bestuur & organisatie te contacteren als je nog vragen hebt bij de oproep of voor ondersteuning bij het afwerken en indienen van je aanvraag.

Belangrijk aandachtspunt voor lopende huursubsidiedossiers in capaciteit.

De huursubsidiepiste vervangt de piste die momenteel alleen bestaat voor de huur van schoolgebouwen in functie van capaciteit. Een aantal van die projecten die in capaciteit al gesubsidieerd werden, wil ook de volgende jaren nog van huursubsidie genieten. Dien ook voor die projecten volgens de nieuwe afspraken tijdig een aanvraag in. Er is geen sprake van een automatische verlenging van lopende huursubsidie-capaciteits-dossiers.