Huis in beweging

19 februari 2020

Op 1 mei 2020 gaat Marc Hendrickx van onze Dienst Bestuur & organisatie met pensioen. Marc ondersteunt onze directies en besturen met een DBFM-project. Hij sloot aan bij het DBFM-team in 2015.

Filip Canfyn besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij zal ons team verlaten tegen het einde van maart 2020. Filip werkt sinds 2013 voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het DBFM-thema.

We danken Filip en Marc voor vele jaren volgehouden inzet voor het katholiek onderwijs in het algemeen en voor de directies en besturen met een DBFM-project in het bijzonder.

Ondertussen werd enkele weken geleden de procedure opgestart die moet leiden tot de aanwerving van twee nieuwe infrastructuurcollega’s. Marc en Filip zorgen voor de overdracht naar de andere leden van het team. We organiseren ons om je in continuïteit DBFM-ondersteuning te blijven aanbieden.

Spreek vanaf 1 mei je reguliere infrastructuurbegeleider aan met je vraag voor ondersteuning.