Hoe reageren op (vermoeden van) besmetting?

14 september 2020

Personeelsleden en ouders reageren vaak overhaast als zij vernemen dat er een (vermoeden van) besmetting is op school. Zij zijn ongerust en nemen zelf onmiddellijk contact op met hun huisarts. Een volkomen begrijpelijke reactie, ingegeven vanuit een gevoel van ongerustheid. Het is echter helemaal niet nodig dat zij zelf meteen naar hun huisarts stappen. Voor alle mogelijke situaties bestaan er gevalideerde procedures uitgewerkt samen met het Vrij CLB Netwerk. Als er risico zou zijn op verdere besmetting op school, zal het CLB altijd een contactonderzoek opstarten. Zowel het contactcenter als de huisarts van de besmette persoon kan dat aanvragen. Personeelsleden, leerlingen én hun ouders wachten dus best de resultaten van het contactonderzoek af. Stel hen gerust door hen duidelijk te informeren. 

Binnen de procedure is voorzien dat de huisarts van de betrokken medewerker of leerling het contactcenter op de hoogte brengt van de besmetting of van het ernstig vermoeden van besmetting. Het contactcenter neemt vervolgens contact op met het CLB dat de school contacteert. Het gebeurt dan wel eens dat de school op de hoogte wordt gebracht door de ouders of het personeelslid vooraleer het CLB hen kon bereiken. Aarzel dan niet om bij het CLB te informeren wat je te doen staat. Net in zo’n situatie is het van belang dat we snel en rustig kunnen communiceren om overhaaste reacties voor te zijn.

Meer informatie over de procedure en voorbeeldbrieven die je in de verschillende situaties kunt gebruiken, vind je op ‘Wat bij (vermoeden van) besmetting?’ en in het stappenplan van het Vrij CLB Netwerk.