Hoe en wat evalueren in het basisonderwijs in en na coronatijden?

07 mei 2020

In het draaiboek voor de heropstart van het Vlaamse onderwijsveld gaat het vijfde uitgangspunt over het garanderen van een faire evaluatie voor alle leerlingen. In deze tekst concretiseren we hoe die faire evaluatie in het basisonderwijs kan gebeuren. Dat alles krijgt natuurlijk een plaats binnen het huidige evaluatiebeleid van je school. Meer info over de aanpak van de heropstart in het basisonderwijs, lees je op onze website.