Hoe bepaal je welke nieuwe leerinhouden leerlingen van het buitengewoon onderwijs na de paasvakantie krijgen?

30 maart 2020

Het is onduidelijk of en wanneer de scholen na de paasvakantie herstarten. Los daarvan is het belangrijk om aandacht te hebben voor een warm onthaal voor alle leerlingen. We hebben daarbij aandacht voor het terug verbinding maken met de leerlingen in de schoolcontext, zoals we na elke periode van afwezigheid (vakantie) doen.

Wat betekent ‘nieuwe leerstof’ in het buitengewoon onderwijs?

  • Handelingsplanning is de motor.
  • We houden het toekomstperspectief voor ogen.
  • We vertrekken vanuit de thuiscontext van de leerling.
  • Opvoedings- en onderwijsbehoeften worden duidelijk. We focussen.
  • We werken een aanbod uit op maat van de leerling en zijn context. Enkele praktijkvoorbeelden.

Op de pagina ‘nieuwe leerstof’ proberen we de kapstokken te duiden en geven we enkele praktijkvoorbeelden die dat concretiseren. Daarbij meteen een warme oproep om eigen praktijkvoorbeelden te delen zodat we er als buitengewoon onderwijs samen sterker van worden. We geloven ten volle dat de kracht van buitengewoon onderwijs zich nu zal laten zien door vanuit alle hoeken van Vlaanderen onze creativiteit te delen.

Wil je een overzicht van alle nieuwe pagina’s met inspiratie klik dan door op ‘buitengewoon onderwijs in coronatijden’.