Het vierde nummer van Breedbeeld is verschenen

09 juni 2016

Het vierde nummer van deze jaargang van Breedbeeld is verschenen. Het dossier staat stil bij verschillende aspecten van onderwijs buiten Vlaanderen. Hoe ziet onderwijs er uit buiten Vlaanderen? Stel de vraag aan een leraar, aan een directeur, aan een pedagogisch begeleider, aan de leerlingen zelf … ieder kijkt vanuit zijn bril naar de school en naar het onderwijssysteem. Is het belangrijk dat we over de grenzen kijken? Kunnen we van elkaar leren? Kiest een school vanuit haar visie op onderwijs voor internationalisering? Werk je samen met scholen over de taalgrens, binnen Europa of zoek je het verder? Hebben we het over een uitwisseling voor een groep of voor een individuele leerling? Wat kunnen we leren?

Daarnaast vind je een reeks losse artikels, zoals een studierichting in de kijker, wegwijzers voor vorming in de katholieke dialoogschool, curriculumdossiers, een artikel over bestuurlijke optimalisering en een kritische reflectie over klimaatveranderingen.